Schetsen bestellen

Op deze pagina biedt de Bijbelstudiebond enkele schetsen digitaal aan. Onderstaande schetsen zijn in drie varianten te bestellen (mits naast de schets staat vermeld) :

  1. Als gedrukte versie
  2. Als PDF
  3. Als E-Schets (E pub bestand) 

Schets Kerk blijven

Deze schets beschrijft de periode van 1944 tot aan de vrijmaking van 2003. De Here zegent die begin tijd met opbloei van geestelijk leven, o.a. kerk-scholen-verenigingsleven-lectuur, maar dat bleef niet zo. 

Veel onderwerpen in deze schets, die de aanleiding vormden tot de vrijmaking in 2003, passeren de revue. GOD houdt Zijn kerk in leven…! Neem én lees én bestudeer.

Gedrukte versie

PDF

E- Schets



Schets Kerkgeschiedenis in vogelvlucht

Dit boekje geeft in het kort een beschrijving van de kerkgeschiedenis vanaf Pinksteren tot de Vrijmaking van 2003. Het is oorspronkelijk bedoeld voor gereformeerde basisscholen. Dhr.Hoogland was hoofd van de Gereformeerde School te Hattem. Het is goed te gebruiken voor de jeugdverenigingen. Veel dwalingen worden besproken en achter in het boekje is een bijlage op alfabetische volgorde kort samengevat. Onder elke schets staan een aantal vragen. Het is een handig boekje om alle belangrijke gebeurtenissen uit de kerkgeschiedenis overzichtelijk en kort te lezen. Ook wordt besproken wat het Verbond inhoudt, wat De Kerk is en er is een hoofdstuk over Het Kerkverband. 

 

Gedrukte versie

PDF

E-Schets



Schets Door het Geloof

Schetsen over Richteren

Samenvatting volgt. 

 

Gedrukte versie

PDF 

E-Schets



Schets Handelingen

Schetsen uit 'Rechte Sporen'

Samenvatting volgt. 

 

Gedrukte versie

PDF 

E-Schets



Schets In het Woord is het Leven

Schetsen over het evangelie van Johannes

Samenvatting volgt. 

 

Gedrukte versie

PDF 



Samenvatting volgt. 

 

Schets De liturgie van Gods verbond

Gedrukte versie

E-schets


Schets Kerk en leer in Nederland

Samenvatting volgt. 

 

Gedrukte versie

E-schets