De Bijbelstudiebond van De Gereformeerde Kerken in Nederland is op zaterdag 6 oktober 2007 opgericht.
Het doel van de Bond is haar leden te ondersteunen bij de bestudering van Gods Woord, de belijdenisgeschriften en de kerkgeschiedenis.
De Bijbelstudiebond wil een bijdrage leveren aan de toerusting voor de dienst aan de HERE.
Hij vraagt onze inzet in heel ons leven.

 

 

Hieronder kunt u de folder downloaden over de bijbelstudiebond en ons aanbod van studiemateriaal.