Bijbelstudiebond van De Gereformeerde Kerken in Nederland

De Bijbelstudie Bond van De Gereformeerde Kerken in Nederland is op 6 oktober 2007 opgericht. Het doel van de Bond is haar leden te ondersteunen bij de bestudering van Gods Woord, de belijdenisgeschriften en de kerkgeschiedenis. Om daarmee bij te kunnen dragen aan de toerusting tot de dienst aan de HERE, die Hij vraagt in heel het leven.