De Bijbelstudiebond van De Gereformeerde Kerken in Nederland is op zaterdag 6 oktober 2007 opgericht.
Het doel van de Bond is haar leden te ondersteunen bij de besudering van Gods Woord, de belijdenisgeschriften en de kerkgeschiedenis.
De Bijbelstudiebond wil een bijdrage leveren aan de toerusting voor de dienst aan de HERE.
Hij vraagt onze inzet in heel ons leven.

 

 

Hieronder kunt u de folder downloaden over de bijbelstudiebond en ons aanbod van studiemateriaal.


Een nieuw deel (deel 5) van de jeugdschetsen 'Op het rechte spoor' is nu verkrijgbaar voor €8,50.
Deze schets heeft 10 hoofdstukken over 'Van schepping tot Noach', een hoofdstuk over 'muziek' en twee hoofdstukken over kerkgeschiedenis ('De doleantie van 1886' en 'De vereniging van 1892').


Het ochtendprogramma van de Bondsdag op 20 april 2024, inclusief het referaat van ds. M.A. Sneep over "Israël en de kerk", kunt u terugkijken door te klikken op de volgende link:  https://kerkdienstgemist.nl/....

 

U kunt een verslag van de bondsdag hier downloaden (als pdf).