Nieuwsbrieven


De Bijbelstudiebond geeft enkele keren per jaar een nieuwsbrief uit met daarin informatie over het werk van de Bond, actualiteiten, mededelingen en achtergrond. Deze vindt u hieronder. 
Maar we beginnen met een impressie van de Bondsdag, gehouden op zaterdag 23 april 2022. U zult zien: als u er niet geweest bent hebt u heel wat gemist!

Een impressie  van de Bondsdag 2022 | auteur: zr. D.A.H. Steenbergen
Thema van de dag was: “De zondag, dag van rust en Recreatie”

Een actueel onderwerp. Een goede spreker. Een prachtig Flentrop orgel. Een bevlogen organist. Elkaar weer ontmoeten. Fijn samen zingen. Het was er allemaal op 23 april 2022. De Bondsdag voor alle leden van de Bijbelstudiebond. Ouderen maar vooral ook veel leden van de jongerenverenigingen. En  de allerkleinsten. Die waren er ook veel! De toekomst van de kerk. Jong geleerd oud gedaan toch?

Op deze prachtige zonovergoten zaterdag trekken zo’n 150 broeders en zusters naar Heerenveen. De verenigingen van Opeinde ontvangen ons hartelijk en met heerlijke koffie met de resultaten van ‘heel Friesland bakt’. Lekker.  Er is het weerzien en herkenning. De eerste gesprekken weer met die zuster uit….. en die broeder van ver weg.

Even na half 11 opent de voorzitter de Bondsdag. We zingen enkele verzen van Psalm 84.

“Hoe lieflijk is uw huis, o HEER!

O God, U weet hoe ik begeer

bij U te wonen in uw hoven.

U weet hoe heimwee mij bevangt,

omdat geheel mijn hart verlangt

U in uw heiligdom te loven. “

Deze eerste regels zetten de toon voor deze dag, die in het teken staat van de zondag.

In het openingswoord vertolkt de voorzitter, br. P. Nanninga, zijn google geschiedenis over Heerenveen waarin nergens gelinkt wordt naar een kerk. Zo komt hij uit bij Joh. 3 : 16: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”. God nam initiatief. Er is weer leven voor ieder die Hem gelooft. Onvergankelijk!

Na het zingen van Psalm 92 : 1 en 2 spreekt ds. Heres zijn referaat uit met de titel: “De zondag, dag van rust en Recreatie”. Een blijvend actueel onderwerp. Actueel in het O.T.. Denk aan de reis in de woestijn en de regels over het gebruik van het manna. Actueel in het N.T.. We lazen er van in Matt. 12 : 1 – 11 en Hebr. 4 : 1 – 13. Actueel in de geschiedenis van de kerk. Denk alleen maar eens aan de ‘sabbatstwisten’ in de tijd van Voetius en Coccejus. En niet minder in de kerk van nu. Voor en na corona. Actueel dus. Tot de Jongste Dag. Dit referaat krijgt u vast nog wel eens hier of daar te lezen om er verder mee te werken op de vereniging of in de gemeente.

Traditiegetrouw stuurt de Bond een brief naar de Koning en de Koningin. Na het voorlezen hiervan zingen we 2 coupletten van het Wilhelmus. In de pauze doen de bezoekers zich tegoed aan heerlijke soep en kroketten. En er wordt genoten van de zon en van elkaar. 

In het middaggedeelte blijkt uit de quiz dat het verenigingswerk belangrijk blijft. In ieder geval voor sommige feitelijke kennis zoals: “Wie zei dit….”en “Uit welke stam kwam Jeremia?”  Laten we ons hoe langer hoe meer blijven verdiepen in Gods Woord!

Na deze hersenkrakers spreken we met elkaar door in groepen aan de hand van prikkelende stellingen over de zondag en alles wat daar bij komt kijken. Dat er diepgaand doorgesproken wordt blijkt in de plenaire afronding.

En zo komt er een eind aan deze goed georganiseerde Bondsdag. Een enthousiast applaus klinkt voor “Opeindemensen”. En als u dit nu leest en u denkt ‘toch jammer, dat ik niet geweest ben’, volgend jaar is er D.V. weer een Bondsdag. En dan in Amersfoort. Noteert u de datum alvast: 22 april 2023. Na het zingen van Psalm 23 : 1 en 3 dankt ds. Heres met ons de Here en kunnen we terug kijken op een feestelijke en uitermate gezellige Bondsdag!

 

 

Download
Nieuwsbrief februari 2023
2023 02 03 Nieuwsbrief februari 2023.pdf
Adobe Acrobat document 261.3 KB
Download
Nieuwsbrief september 2022
2022 09 23 nieuwsbrief september 2022.pd
Adobe Acrobat document 623.5 KB
Download
Nieuwsbrief mei 2022
Nieuwsbrief mei 2022.pdf
Adobe Acrobat document 227.0 KB
Download
Nieuwsbrief april 2022
Nieuwsbrief april 2022.pdf
Adobe Acrobat document 404.3 KB
Download
Nieuwsbrief september 2021
Nieuwsbrief september 2021.pdf
Adobe Acrobat document 254.0 KB
Download
Nieuwsbrief april 2021
Nieuwsbrief april 2021[2439].pdf
Adobe Acrobat document 441.3 KB
Download
Nieuwsbrief december 2020
Nieuwsbrief december 2020.pdf
Adobe Acrobat document 188.8 KB
Download
Nieuwsbrief september 2020
Nieuwsbrief september 2020.pdf
Adobe Acrobat document 329.6 KB
Download
Nieuwsbrief April 2019
Nieuwsbrief April 2019.pdf
Adobe Acrobat document 471.4 KB
Download
Nieuwsbrief December 2019
Nieuwsbrief december 2019.pdf
Adobe Acrobat document 253.3 KB

deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 23 juni 2022